I am Traveller, Seeking The Truth

“Rasulullah SAW bersabda : “Allah ‘Azza Wajalla berfirman (hadits qudsi): “Kasih sayangKu mengalahkan kemurkaanKu.”Biodata :

Nama beliau adalah Abu Abdul Rahman Muhammad Nasiruddin bin Nuh al-Albani. Dilahirkan pada tahun 1333H di kota Ashqodar ibu kota Albania. Syeikh al-Albani mulai aktif mempelajari bahasa arab setibanya di Damascus. Beliau telah masuk ke madrasah yang dikelolakan oleh Jum`iyah al-Is`af al-Khairiyah. Beliau terus belajar di madrasah tersebut hingga kelas terakhir tingkatan Ibtida`iyah. Selanjutnya beliau meneruskan pembelajarannya secara langsung dengan para Syeikh.

Beliau mempelajari al-Qur`an dan Fiqh Mazhab Hanafi daripada ayahnya sehingga khatam. Pada umur 20 tahun, Al-Albani mula member tumpuan pada ilmu-ilmu hadith lantaran terkesan dengan perbahasan-perbahasan dan perbincangan yang terdapat dalam dalam majalah al-Manar, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid Ridha. Aktiviti pertama beliau di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul al-Mughni `an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ishabah min al-Akhbar. Sebuah kitab karya al-Iraqi, Kitab ini adalah merukan takhrij terhadap hadits-hadits yang terdapat dalam Ihya` Ulumuddin al-Ghazali. Namun begitu, Kegiatan Syeikh al-Albani dalam bidang hadits ini ditentang oleh ayahnya.

Namun Syeikh al-Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadits. Pada perkembangan seterusnya, Syeikh al-Albani tidak memiliki cukup kewangan untuk membeli kitab-kitab. Karena itulah, beliau memanfaatkan Perpustakaan adh-Dhahiriyah di sana (Damaskus). Di samping itu juga, beliau meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan khusus untuk dibaca dan dikaji. Hadits telah menjadi kesibukan rutin hariannya, sehingga beliau telah menutup kedai membaiki jamnya. Sesungguhnya keilmuan dan kepakaran Al-Albani dalam bidang ilmu hadits dan lain-lain ilmu banyak dipertikaikan oleh ramai ulama dan muhadditsin dengan anggapan dan prasangka yang mengatakan bahawa Albani banyak mengeluarkan fatwa yang keliru dan bercelaru.

Dakwaan juga mengatakan bahwa Albani merasa dia telah layak untuk menyaring kitab-kitab hadits kepada shohih dan dhaif seperti yang dilakukannya kepada kitab-kitab sunan, bahkan Bukhari dan Muslim pun tidak terlepas dari kritikan Albani. Disamping itu, ramai juga dikalangan ulama yang menyanjung dan mempertahankan beliau. Pada hari Jum`at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah  1420 H atau bertepatan dengan 1 Oktober 1999 di Yoradania, telah wafatnya seorang tokoh hadith mutaakhirin ini. Mudahan-mudahan rohnya ditempatkan dikalangan hambanya yang soleh


 

Ujian dan cabaran

Syeikh al-Albani pernah dipenjara sebanyak dua kali. Kali pertama adalah selama satu bulan dan kali kedua selama enam bulan. Semua itu adalah kerana kegigihan beliau berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid`ah sehingga orang-orang yang dengki kepadanya menebarkan fitnah dan memrangkapnya.


 

Pengiktirafan dan sumbangan

Syeikh al-Albani Beliau pernah mengajar di Jami`ah Islamiyah (Universiti Islam Madinah) selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H. Beliau mengajar tentang hadits dan ilmu-ilmu hadits. Setelah itu beliau telah berpindah ke Yordania. Pada tahun 1388 H, Kementerian Pendidikan meminta kepada Syeikh al-Albani untuk menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada Fakulti Pasca Sarjana di sebuah Perguruan Tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi situasi dan keadaan ketika itu tidak memungkinkan beliau memenuhi permintaan tersebut. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H beliau telah kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majlis Tinggi Jam`iyah Islamiyah di sana. Mendapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa iaitu Faisal Fundation pada 14 Dzulkaedah 1419 H.


 

Karya-karya Albani

Karya-karya beliau amat banyak, diantaranya ada yang sudah dicetak, ada yang masih berupa manuskrip dan ada yang mafqud (hilang), semua berjumlah 218 judul. Beberapa Contoh Karya Beliau adalah :

  • Adabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah
  • Al-Ajwibah an-Nafi`ah `ala as`ilah masjid al-Jami`ah
  • Silisilah al-Ahadits ash Shahihah
  • Silisilah al-Ahadits adh-Dha`ifah wal maudhu`ah
  • At-Tawasul wa anwa`uhu
  • Ahkam Al-Jana`iz wabida`uha

My Profile

Kelantan, Malaysia
Maahad Rahmaniah,Kelantan (1997-2002) Darul Quran,JAKIM (2003-2006) SarjanaMuda UK Malaysia (2006-2009) Ijazah BA & AQ, Syria (Mei-Nov09) Sarjana UK Malaysia (Dec2009-Dec2010) PHD UMalaya / Jordan (2012-2014)

PERHATIAN

Salam..

sape ye pandai buat read more -:), tolong ajar ye..

erm, blog ana ni kalau nak tgok artikel penuh kena klik pada tajuk..

About this blog


1) Pemikiran dan Metodologi Dr Nuruddin Itr dalam penulisan kitab Manhaj al-Naqd (PHD)


2) Sejauhmana Keprihatinan Syeikh al-Albani terhadap Syawahid Imam al-Tirmizi. Kajian Terhadap Metodologi Antara Keduanya (MA)


3) Hukmul Ahadith allati Sakata a'nhu Abi Daud : Wahukmuhu lil Syeikh Albani (BA)


- Cadangan Proposal :

Penggunaan Kalimah Allah dikalangan Non Muslim menurut perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah

Kalau sahabat-sahabat ada bahan, bagila kat ana ye. TQ

Biicara Ukhuwwah

Sahabat Seperjuangan