I am Traveller, Seeking The Truth

“Rasulullah SAW bersabda : “Allah ‘Azza Wajalla berfirman (hadits qudsi): “Kasih sayangKu mengalahkan kemurkaanKu.”* Nama : Imam Al Hafidz Al Faqih Sulaiman bin `Imran bin Al-Asy`ats bin Ishaq bin Basyir bin
Syidad bin `Amr bin `Imran

* Asal : Lahir pada tahun 202H di kota Sajistan

* Background Hidup :
- Keluarganya sangat mengambil berat ttg hadith-hadith
- Memulakan pengembaraan ke Baghdad (Iraq) pada tahun 220H
- Sebelum itu, beliau telah pergi ke khurasan, Baghlan, Harron, Roi dan Naisabur.
- Pada tahun 221H beliau datang ke Kufah dan mengambil hadits dari Al Hafidz Al Hasan bin Robi` Al Bajaly dan Al Hafidz Ahmad bin Abdillah bin Yunus Al Yarbu`iy (mereka berdua termasuk dalam guru-gurunya Imam Muslim).
- Sebelumnya itu, beliau berkelana ke Makkah dan meriwayatkan hadits dari Abdulloh bin Maslamah Al Qo`naby (Wafat tahun 221 H).
- Selain itu juga beliau telah berhijrah ke Damaskus (ibu kota Suria sekarang) dan mengambil hadith dari Ishaq bin Ibrohim Al Faradisy dan Hisyam bin Ammaar,
- Pada tahun 224H, beliau telah pergi ke Himshi dan mengambil hadith daripada Imam Hayawah bin Syuraih Al Himshy dan mengambil hadits dari Ibu Ja`far An Nafiry di Harron.
- Beliau juga pergi ke Halab dan mengambil hadits dari Abu Taubah Robi` bin Nafi` Al Halab
- Kemudian berkelana ke Mesir dan mengambil hadith dari Ahmad bin Sholeh Ath Thobary

* Guru-Guru Beliau.

• Imam Ahmad bn Hambal
• Ishaq bin Ibrohim bin Rahuyah
• Ali bin Al Madiny
• Yahya bin Ma`in
• Abu Bakr ibnu Abi Syaibah

* Murid-Murid Beliau.

• Abu `Isa At Tirmidzy
• An Nasa`iy
• Abu Ubaid Al Ajury
• Abu Thoyib Ahmad bin Ibrohim Al Baghdady
• Abu `Amr Ahmad bin Ali Al Bashry (perawi kitab sunan dari beliau).

* Pujian Dan Sanjungan Para Ulama Terhadapnya.

• Berkata Imam Al Khollal: Imam Abu Daud adalah imam yang dikedepankan pada zamannya
• Berkata Ibnu Hibban: Abu Daud termasuk salah seorang daripada imam dunia dalam ilmu dan fiqih (Thobaqat As Syafi`iyah 2/293).
• Berkata Musa bin Harun: Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadith dan di akhirat untuk Syurga dan tidak aku melihat seorangpun lebih utama darinya. (Thobaqatus Syafi`iyah 2/295).

* Wafatnya Beliau.
Beliau wafat dikota Bashroh tanggal 16 Syawal 275H dan jenazahnya diuruskan oleh Abbas bin Abdul Wahid Al Haasyimy.

My Profile

Kelantan, Malaysia
Maahad Rahmaniah,Kelantan (1997-2002) Darul Quran,JAKIM (2003-2006) SarjanaMuda UK Malaysia (2006-2009) Ijazah BA & AQ, Syria (Mei-Nov09) Sarjana UK Malaysia (Dec2009-Dec2010) PHD UMalaya / Jordan (2012-2014)

PERHATIAN

Salam..

sape ye pandai buat read more -:), tolong ajar ye..

erm, blog ana ni kalau nak tgok artikel penuh kena klik pada tajuk..

About this blog


1) Pemikiran dan Metodologi Dr Nuruddin Itr dalam penulisan kitab Manhaj al-Naqd (PHD)


2) Sejauhmana Keprihatinan Syeikh al-Albani terhadap Syawahid Imam al-Tirmizi. Kajian Terhadap Metodologi Antara Keduanya (MA)


3) Hukmul Ahadith allati Sakata a'nhu Abi Daud : Wahukmuhu lil Syeikh Albani (BA)


- Cadangan Proposal :

Penggunaan Kalimah Allah dikalangan Non Muslim menurut perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah

Kalau sahabat-sahabat ada bahan, bagila kat ana ye. TQ

Biicara Ukhuwwah

Sahabat Seperjuangan