I am Traveller, Seeking The Truth

“Rasulullah SAW bersabda : “Allah ‘Azza Wajalla berfirman (hadits qudsi): “Kasih sayangKu mengalahkan kemurkaanKu.”
Ramai para imam dan ulama yang memuji dan menyanjungi beliau antaranya ialah :

  • Berkata Imam Al Khollal: Imam Abu Dawud adalah imam yang terkehadapan pada zamannya
  • Berkata Ibnu Hibban: Abu Dawud termasuk salah seorang daripada imam dunia dalam ilmu dan fiqih (Thobaqat As Syafi`iyah 2/293).
  • Berkata Musa bin Harun: Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadith dan di akhirat untuk Syurga dan tidak aku melihat seorangpun lebih utama darinya. (Thobaqatus Syafi`iyah 2/295).
  • Berkata Al Hakim: Beliau adalah imam ahli hadith di zamannya tanpa gugatan
  • Berkata Imam Nawawi: Para ulama telah bersepakat memuji Abu Dawud dan menyifatkannya dengan ilmu yang banyak, kekuatan (hafalan), wara', beragama (kesolehan) dan kuat pemahamannya dalam hadits dan yang lainnya. (Tahdzib Al Asma` Wal Lughat 2/225)
  • Berkata Abu Bakr Ash Shoghony: Dilenturkan bagi Abu Dawud hadith sebagaimana dilenturkan bagi Daud besi. (Thobaqatus Syafi`iyah 2/293).
  • Ditanya kepada Syeikh islam Ibnu Taimiyah tentang buku-buku hadith dan sebahagian pengarangnya seperti Ath Thoyalisy dan Abu Dawud dan yang lainnya, maka beliau menjawab : Adapun Bukhory dan Abu Dawud, maka beliau berdua adalah dua orang imam dalam fiqih dari ahli ijtihad.
  • Adapun Adz Dzahaby banyak memuji beliau dan di antara pujian beliau adalah ucapannya : Abu Daud dengan keimamannya dalam hadits dan ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk dari ahli fiqih yang besar, maka kitabnya As Sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut.

My Profile

Kelantan, Malaysia
Maahad Rahmaniah,Kelantan (1997-2002) Darul Quran,JAKIM (2003-2006) SarjanaMuda UK Malaysia (2006-2009) Ijazah BA & AQ, Syria (Mei-Nov09) Sarjana UK Malaysia (Dec2009-Dec2010) PHD UMalaya / Jordan (2012-2014)

PERHATIAN

Salam..

sape ye pandai buat read more -:), tolong ajar ye..

erm, blog ana ni kalau nak tgok artikel penuh kena klik pada tajuk..

About this blog


1) Pemikiran dan Metodologi Dr Nuruddin Itr dalam penulisan kitab Manhaj al-Naqd (PHD)


2) Sejauhmana Keprihatinan Syeikh al-Albani terhadap Syawahid Imam al-Tirmizi. Kajian Terhadap Metodologi Antara Keduanya (MA)


3) Hukmul Ahadith allati Sakata a'nhu Abi Daud : Wahukmuhu lil Syeikh Albani (BA)


- Cadangan Proposal :

Penggunaan Kalimah Allah dikalangan Non Muslim menurut perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah

Kalau sahabat-sahabat ada bahan, bagila kat ana ye. TQ

Biicara Ukhuwwah

Sahabat Seperjuangan