I am Traveller, Seeking The Truth

“Rasulullah SAW bersabda : “Allah ‘Azza Wajalla berfirman (hadits qudsi): “Kasih sayangKu mengalahkan kemurkaanKu.”Buku ini adalah kumpulan artikel ilmiah yang ditulis oleh tenaga akademik di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kumpulan artikel ini mengandungi penulisan-penulisan yang membicarakan dan membincangkan beberapa persoalan dan isu-isu di sekitar pengajian al-Quran, Hadith dan Qiraat.

 

Dalam pengajian al-Quran beberapa isu telah dibahaskan secara kritis seperti konsep hidayah menurut al-Quran. Berpandukan kepada petunjuk ayat-ayat al-Quran, penulis telah menyusun kertas ini dalam empat aspek utama iaitu hakikat hidayah, tingkatan, sebab dan halangannya. Penulis menghuraikan satu persatu aspek tersebut dengan membawa beberapa ayat-ayat al-Quran mengenainya sebagai sandaran. Di samping itu juga peranan dan sumbangan seorang tokoh ulama terkenal di Nusantara iaitu M.Quraish Shihab di dalam pengajian ilmu Islam di dunia Melayu turut diserlah di dalam buku ini. Penulisan ini memperlihatkan bagaimana pendekatan dakwah yang cuba ditonjolkan oleh M.Quraish Shihab berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan sebagaimana yang dijelas dan ditafsirkan oleh beliau melalui kitab Tafsir al-Misbah.

Imam Abu I’sa Muhammad ibn I’sa ibn Sawrah ibn Musa ibn al-Dahhak atau dikenali dengan nama  imam al-Tirmidhi adalah merupakan salah seorang daripada pengarang kitab sunan  al-Sittah yang dikenali sebagai al-jami’ atau sunan al-Tirmidhi. Di dalam sunan ini, tidak kesemuanya hadith yang dimasukkan adalah sahih bahkan wujudnya pelbagai taraf hadith yang lain. Selain itu, terdapat juga penggunaan istilah-istilah baru yang telah diperkenalkan oleh imam al-Tirmidhi dan kadangkala menimbulkan kekeliruan kepada ulama dan pentahqiq kitab  beliau. Antaranya ialah dhaif pada sanad tidak semestinya dhaif pada matan, penggunaan isyarat “wa fil bab a’n fulan” dan sebagainya.

Sunan al tirmidhi telah dikaji oleh beberapa orang ulama hadith. Bagi seseorang yang pernah membaca atau mengkaji kitab sunan al tirmidhi, mereka akan mendapati bahawa imam al-Tirmidhi sentiasa memberikan pendapatnya di hujung setiap hadith yang ada di dalam kitabnya sama ada sahih atau tidak. Pendapat imam al-Tirmidhi ini menjadi perbincangan dan kajian di kalangan ulama hadith sejak dahulu hingga kini.  Di antara ulama yang melakukan tahqiq terhadap sunan al-Tirmidhi ialah syeikh Albani. Beberapa pentashihan daripada syeikh Albani dan selainnya memberi maksud bahawa apa yang dihasilkan oleh imam al-Tirmidhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh  mana-mana ulama hadith berdasarkan ilmu Mustolah al-Hadith
My Profile

Kelantan, Malaysia
Maahad Rahmaniah,Kelantan (1997-2002) Darul Quran,JAKIM (2003-2006) SarjanaMuda UK Malaysia (2006-2009) Ijazah BA & AQ, Syria (Mei-Nov09) Sarjana UK Malaysia (Dec2009-Dec2010) PHD UMalaya / Jordan (2012-2014)

PERHATIAN

Salam..

sape ye pandai buat read more -:), tolong ajar ye..

erm, blog ana ni kalau nak tgok artikel penuh kena klik pada tajuk..

About this blog


1) Pemikiran dan Metodologi Dr Nuruddin Itr dalam penulisan kitab Manhaj al-Naqd (PHD)


2) Sejauhmana Keprihatinan Syeikh al-Albani terhadap Syawahid Imam al-Tirmizi. Kajian Terhadap Metodologi Antara Keduanya (MA)


3) Hukmul Ahadith allati Sakata a'nhu Abi Daud : Wahukmuhu lil Syeikh Albani (BA)


- Cadangan Proposal :

Penggunaan Kalimah Allah dikalangan Non Muslim menurut perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah

Kalau sahabat-sahabat ada bahan, bagila kat ana ye. TQ

Biicara Ukhuwwah

Sahabat Seperjuangan